Zoeken naar mvo organisaties


    
mvo organisaties

Susta.be bundelt duurzame organisaties in Antwerpen MVO Vlaanderen.
Wat is MVO. Starten met MVO. Netwerken en adviseurs. Over MVO Vlaanderen. Over onze organisatie. Deel een duurzaamheidsverslag. Deel uw verhaal. Registeren als adviseur of netwerk. Registreren als nieuwe organisatie. Uw bundel bevat 0 items. Susta.be bundelt duurzame organisaties in Antwerpen.
marmeren
MVO-instrumentenwijzer MVO Vlaanderen.
Voor bedrijven en organisaties is het niet altijd eenvoudig om de bomen door het bos te zien en een goed geïnformeerde keuze te maken voor de standaard die bij hun doelstellingen past. Om die reden heeft MVO Vlaanderen een aantal mvo-standaarden in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt hoe deze zich op belangrijke punten tot elkaar verhouden.
goedkoop lenen
MVO Vlaanderen.
Meer themas rond Trendwatching. MVO integreren in de strategie. Meer themas rond Zakendoen. Wie kan me helpen? Verschillende organisaties kunnen u bijstaan in de uitwerking van uw MVO-strategie en de uitvoering van uw MVO-beleid. Vind de perfecte advies en opleidingsverstrekkers voor uw onderneming.
charleroi hotel airport
Werknemersbetrokkenheid MVO Vlaanderen.
Er ontstaat een emotionele band tussen organisatie en medewerkers die noodzakelijk is wil mvo als een belangrijke toegevoegde waarde ervaren worden. Werknemersbetrokkenheid wordt niet voor niets ook wel eens vertaald als sense of mission. Aandacht voor interne communicatie. Duurzame organisaties kennen het belang van interne communicatie om werknemers te betrekken.
systems
Aan de slag MVO Vlaanderen.
Voor bedrijven en organisaties is het niet altijd eenvoudig om de bomen door het bos te zien en een goed geïnformeerde keuze te maken voor de standaard die bij hun doelstellingen past. Om die reden heeft MVO Vlaanderen een aantal mvo-standaarden in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt hoe deze zich op belangrijke punten tot elkaar verhouden.
kvk
Wat is MVO MVO Vlaanderen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag Bron: ISO 26000. MVO houdt in dat organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders om.:
ISO 26000 MVO Vlaanderen.
Het wil op die manier een uniform mvo-begrippenkader creeëren rond mvo en organisaties een instrument aanbieden om intenties van maatschappelijk verantwoordelijkheid om te zetten in acties, en dit op een systematische en samenhangende manier. ISO 26000 werd ontwikkeld door de grootste werkgroep die ooit werd samengesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie om een standaard te ontwikkelen.
Over onze organisatie MVO Vlaanderen.
MVO Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie. Het is een start en ontmoetingsplaats voor iedereen met een interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bevat een ruim aanbod instrumenten en informatie met als doel organisaties te helpen om mvo in praktijk om te zetten.:
Wat is MVO? Werk.be.
Dit zijn de stakeholders of belanghebbenden van de onderneming.: aandeelhouders de stockholders.; de lokale gemeenschap waarin men onderneemt.; milieuverenigingen en andere NGO's' Niet Gouvernementele Organisaties. Organisaties kunnen concreet op heel wat verschillende manieren invulling geven aan MVO via.: energie-efficiënte, groene energie.
MVO Prestatieladder MVO Vlaanderen.
Het verwijst naar het feit dat organisaties niet beloond worden voor intenties of verre beloftes, maar dat duurzaamheid aantoonbaar moet worden gemaakt. De auditoren gaan op zoek naar resultaten inzake stakeholdermanagement en MVO. Een duidelijke houvast voor stakeholder management, dat borgt dat alle relevante stakeholders aan bod komen, en dat hun bijdrage op naspeurbare wijze terug te vinden is in het beleid van de organisatie.

Contacteer ons