Meer resultaten voor mvo certificaat


    
mvo certificaat

MVO Prestatieladder MVO Vlaanderen.
Een eenzijdige focus op bijvoorbeeld milieu of arbeidsomstandigheden, kan nooit een certificaat opleveren. Bij gunstige beoordeling ontvangt de organisatie een logo dat op alle communicatie-initiatieven gebruikt mag worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering. De MVO Prestatieladder wordt in Nederland steeds breder gedragen, door lokale overheden en grote opdrachtgevers.
hotel la roche en ardennes
Mvo in de levensmiddelenbranche Bureau voor Kwaliteitszorg helpt u.
De MVO Prestatieladder. Met de MVO prestatieladder kunt u uw MVO beleid communiceerbaar maken voor uw interne en externe stakeholders. Bovendien is het mogelijk om met deze norm een MVO certificaat te behalen. De MVO prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, waarvoor apart een certificaat behaald kan worden.
kruiswoordraadsel
Keurmerken en certificering.
Het standpunt van MVO Nederland is dat Een keurmerk of certificaat is een label waaraan een eisen stellende norm ten grondslag ligt. Als door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij is vastgesteld dat het te keuren aan die norm voldoet, mag het keurmerk gevoerd worden of het certificaat worden afgegeven.
kredieten
MVO, welke certificaten en keurmerken zijn er en wat zijn de verschillen? Stichting Coördinatie Certificatie Milieu en arbomanagementsystemen.
Het is niet altijd duidelijk hoe de verschillende certificaten en keurmerken zich tot elkaar verhouden en waar je op moet letten bij een certificaat. SCCM heeft twee publicaties uitgebracht rondom MVO en de certificaten en keurmerken die kunnen worden gebruikt.
stroomaggregaten
MVO Certificaat.
Het MVO Certificaat is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.
Bank
Labels en certificering MVO Vlaanderen.
Behalve labels en certificaten, bestaan er ook MVO of duurzamheidscharters waarbij bedrijven zich engageren om bepaalde MVO-doelstellingen te behalen. Deze worden vaak geïntroduceerd en ondersteund vanuit sectorinitiatieven, bijvoorbeeld de zuivelsector en de audiovisuele sector. Ook de Voka Kamers van Koophandel geven bedrijven al jaren de kans om in te tekenen op het Charter Duurzaam Ondernemen. Bedrijven die dit Charter ondertekenen en de hieraan gekoppelde initiatieven succesvol doorlopen, ontvangen eveneens een certificaat.
MVO-Prestatieladder certificaat Kader advies.
download brochure meer informatie. Voordelen MVO-Prestatieladder certificaat. Efficiënte en innoverende werkwijze. Voorsprong op concurrenten. Hoe meer een organisatie zich bezig houdt met maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens MVO richtlijnen, hoe hoger het niveau van de MVO-Prestatieladder. De MVO-Prestatieladder bestaat uit drie belangrijke onderdelen, tw; een managementsysteem, stakeholdermanagement, en 33 indicatoren op het gebied van People, Planet en Profit.
MVO Prestatieladder: zo certificeert u MVO VMx.
De MVO Prestatieladder is onderverdeeld in vijf prestatieniveaus waarbij zeven MVO-themas waaronder de drie Ps, mensenrechten, eerlijk zakendoen en behoorlijk bestuur centraal staan. De vijf niveaus van de prestatieladder worden uitgewerkt in 33 MVO-indicatoren. Het eerste prestatieniveau is dat van de nulmeting. Vervolgens wordt een continu verbeterproces gestart. Op het derde niveau moet de bedrijfstak voldoen aan een algemeen haalbaar niveau, waarna op het vierde niveau een ketenverantwoordelijkheid uitgewerkt wordt. Op het vijfde en hoogste niveau, moet de betreffende organisatie naar de buitenwereld toe zo transparant mogelijk zijn. Elk niveau kan apart gecertificeerd worden. Voor de opstapniveaus één en twee is het certificaat slechts één jaar geldig.

Contacteer ons